سوالات متداول تعویض کارت به نقل از وب سایت سازمان وظیفه عمومی

۱٫ برای تعویض کارتمعافیت به هوشمند از چه طریقی باید اقدام کرد ؟

جواب : متقاضی درخواست تعویض کارت با مراجعهبه نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی  نسبت بهتکمیل و ارائه مدارک اقدام می نماید.

  1. چه کسانی برای تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت با کارت هوشمند باید مراجعه نمایند ؟

جواب :   کلیه افرادیکه خدمت دوره ضرورت آنان از سال ۶۰به بعد در هر یک از نیروهای مسلح (سپاه ، ناجا، ارتش ،وزارت دفاع) به پایان رسیده و دارای کارت پایان خدمت قدیمی می باشند .

۳٫ برای تعویض کارت پایان خدمت به هوشمند از چه طریقی باید اقدام کرد ؟

جواب : برای ارائه درخواست تعویض کارت پایان خدمت قدیمی خود با کارت هوشمند به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +۱۰) مراجعه نمایند.

۴. دارندگان کارتهای پایان خدمت تا کی مهلت دارند نسبت به تعویض کارت خود اقدام نمایند ؟

جواب :  تا آخر سال  جاری (۹۲)مهلت دارند تا نسبت به تعویض کارت خود اقدام کنند و بعد از آن کارتهای قدیمی فاقد اعتبار خواهد بود.

  1. متقاضی خارج از کشور برای تعویض کارت معافیت و پایان خدمت به هوشمنداز چه طریقی باید اقدام کند ؟

جواب : متقاضی درخواست تعویض کارت با مراجعهبهسفارت و یا نمایندگی جمهوری اسلامی درکشور محل اقامتنسبت به تکمیل و ارائه مدارک اقدام می نماید.