رفتن به بالا

اخبار نظام وظیفه | معافیت | کسری خدمت| خرید خدمت

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
  • السبت ۲۶ جماد ثاني ۱۴۳۸
  • 2017 Saturday 25 March
  • ads
    Untitled 2

    ads

تبلیغات

سوالات متداول معافيت پزشكي 1.    اقدام اوليه مشمولاني كه تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايند چيست؟ جواب: مراجعه به دفاتر پليس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تكميل اوراق مربوط به معافيت پزشكي و تحويل مدارك تكميل شده به دفاتر پليس+10 مربوط.. 2.        مشمولي توسط پزشك اوليه معاينه و سالم تشخيص داده شده آيا مي‌تواند […]

سوالات متداول معافيت پزشكي

1.    اقدام اوليه مشمولاني كه تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايند چيست؟

جواب: مراجعه به دفاتر پليس +10 و اخذ دفترچه راهنما و تكميل اوراق مربوط به معافيت پزشكي و تحويل مدارك تكميل شده به دفاتر پليس+10 مربوط..

2.        مشمولي توسط پزشك اوليه معاينه و سالم تشخيص داده شده آيا مي‌تواند به نظر پزشك اوليه اعتراض كند؟

جواب: در صورت داشتن بيماري مي‌تواند اعتراض نمايد.

3.      مشمول تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايد. ايا مي‌تواند در خلال رسيدگي انصراف دهد؟

جواب: تا طرح پرونده در شوراي پزشكي مشمول حق انصراف ندارد.

4.      مشمولي به علت بيماري چشم در شوراي پزشكي سرباز شناخته مي‌شود و از طرفي داراي بيماري ارتوپدي نيز مي‌باشد ايا مي‌تواند براي بيماري دوم اقدام نمايد؟

جواب: چنانچه پرونده مشمول بر اساس بيماري ارتوپدي مورد رسيدگي قرار نگرفته باشد مي‌تواند اقدام نمايد.

5.      ميزان ضعف بينايي چشم براي مشمولان عادي و ديپلم چند ديوپتر مي‌باشد؟

جواب:مجموع ديوپتر هر دو چشم بايد  بيش از هشت ديوپتري باشد.

6.       آيا مشمولين در حين تحصيل مي‌توانند تقاضاي معافيت پزشكي نمايند؟

جواب: مشمولين تا زماني كه اشتغال به تحصيل دارند نمي‌توانند از معافيت پزشكي برخوردار گردند.

7.      آيا مشمولي كه تقاضاي معافيت پزشكي را دارد لازم است برگ واكسيناسيون را نيز تكميل كند؟

جواب: مشمولي كه تقاضاي معافيت پزشكي را دارد نيز بايد برگ واكسيناسيون را تكميل كند.

8.      مولي در شوراي پزشكي معاف شناخته نمي‌شود. آيا مي‌تواند به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله، مشمول مي‌تواند به راي شوراي پزشكي اعتراض  نمايد كه در اين صورت پرونده حسب مورد در شوراي پزشكي يا شوراي عالي پزشكي رسيدگي خواهد شد.

9.      مشمولي در حين خدمت تقاضاي معافيت پزشكي مي‌نمايد آيا مي‌تواند از طريق معاونت وظيفه عمومي اقدام كند؟

جواب: خير- فقط از طريق يگان خدمتي بايد به وضعيت جسمي و رواني وي رسيدگي شود.

10.  اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: اظهارنظر در مورد معافيت پزشكي مشمول توسط شوراي پزشكي صورت مي‌پذيرد.

11. چنانچه مشمولي به صورت باليني در شوراي پزشكي معاينه شده باشد مي‌تواند به نظر شورا اعتراض كند؟

جواب: بله. در اين صورت با اخذ نظر متخصص پرونده مجددا در همان شورا مطرح خواهد شد.

12.  در صورت اعتراض مشمول به راي شوراي پزشكي چه اقداماتي صورت مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه مشمول به صورت باليني در شورا معاينه و سرباز شناخته شود در صورت اعتراض به راي شورا مشمول حسب معاينه تخصصي به بيمارستان معرفي و سپس پرونده وي مجددا در همان شورا مطرح مي‌گردد.

13.  چنانچه پس از معرفي مشمول به بيمارستان و طرح پرونده در شورا او سرباز شناخته شود آيا مي‌تواند باز هم به راي شورا اعتراض كند؟

جواب: بله- در اين صورت پرونده به شوراي عالي پزشكي فرستاده مي‌شود.

14.  آيا مشمول مي‌تواند به راي شوراي عالي پزشكي اعتراض كند؟

جواب: خير- زيرا راي شوراي عالي پزشكي قطعي و لازم‌الاجراست.

15. چنانچه مشمولي قبل از اعزام به خدمت در شوراي عالي سرباز شناخته شود آيا در صورت تشديد بيماري مي‌تواند درخواست معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: خير- مي‌بايست به خدمت اعزام شود و در صورت تشديد بيماري از طريق يگان خدمتي در خصوص معافيت اقدام نمايد.

16. مشمولين گروه پزشكي (دكتري) در چه صورتي معاف دائم شناخته مي‌شوند؟

جواب: در صورتي كه به علت بيماري قادر به انجام حرفه طبابت نباشند مي‌توانند از معافيت دائم برخوردار گردند.

17.  سربازي در حين خدمت دچار شكستگي پا مي‌گردد و براي وي 2 ماه استراحت پزشكي تجويز مي‌گردد. آيا اين مدت 2 ماه جزء خدمت وي محسوب مي‌گردد؟

جواب: خير- فقط مدت يك ماه استراحت پزشكي جزء خدمت دوره ضرورت محسوب مي‌شود.

18. اظهار نظر در خصوص تشخيص نيازمند به مراقب و نگهداري بستگان توسط چه مرجعي صورت مي‌گيرد؟

جواب: شوراي پزشكي وظيفه عمومي.

19.  آيا سربازي كه به موجب خدمت به علت بيماري يا نقص عضو معاف مي‌شود در شمول بيمه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد؟

جواب: بله در شمول بيمه نيروهاي مسلح قرار مي‌گيرد و براي درمان به سازمان و موسسات درماني دولتي اعزام خواهد شد.

20. قد مشمولي كمتر از 150 سانتي‌متر است آيا در شمول معاف دائم قرار دارد ؟

جواب: بله- چنانچه قد مشمول كمتر از 150 سانتي‌متر باشد در شمول معافيت دائم قرار دارد.

21.  مشمولي داراي بيماري واريكوسل گريد 3 مي باشد آيا در حد معافيت دائم است؟

جواب: بله- چنانچه در معاينه باليني توسط شوراي پزشكي گريد 3 واريكوسل اثبات گردد در شمول معافيت دائم مي‌باشد.

22. مشمولي مبتلا به بيماري �نووارم مي‌باشد. در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه فاصله بين زانوها بيش از 10 سانتي‌متر باشد به تشخيص شوراي پزشكي معاف دائم شناخته مي شود.

23. چنانچه بيماري �نووارم كمتر از 10 سانتي‌متر باشد چه رايي توسط شوراي پزشكي صادر مي‌گردد؟

جواب: چنانچه فاصله زانوها كمتر از 10 سانتي‌متر باشد با تشخيص شوراي پزشكي راي معاف از خدمات رزمي صادر مي‌گردد.

24. مشمول مبتلا به پارگي يك رباط و پارگي مينسك مي‌باشد وضعيت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: پس از اخذ نظريه تخصصي پرونده در شورا مطرح و چنانچه تشخيص داده شود كه يك رباط و مينسك پاره شده باشند در شمول معاف از خدمات رزم قرار مي‌گيرد.

25. چنانچه مشمولي دو رباط و مينسك وي دچار پارگي شده باشد چه وضعيتي پيدا مي‌كند؟

جواب: اگر اين موضوع در معاينه تخصصي اثبات گردد به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

26. مشمولي مبتلا به صافي كف پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: در صورتي كه صافي كف پا در حد ( Rigid ) (سخت) باشد به تشخيص شوراي پزشكي در حد معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

27. مشمولي دچار قطع شست در يك پا مي‌باشد، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع شست در يك پا به تشخيص شوراي پزشكي شامل خدمات غيررزمي مي‌باشد.

28.  مشمولي 3 انگشت كامل از يك پايش قطع شده است چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: قطع سه انگشت كامل از يك پا به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معافيت دائم مي باشد.

29. بند اول چهار انگشت مشمولي قطع شده، چه وضعيتي از نظر خدمتي پيدا مي‌كند؟

جواب: در اين حالت از آنجايي كه بيش از يك انگشت محسوب مي‌شود به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف دائم قرار مي‌گيرد.

30. وضعيت خدمتي مشمولي كه داراي يك بيضه مي باشد چگونه است؟

جواب: فقدان يك بيضه به تشخيص شوراي پزشكي در شمول معاف از خدمات رزمي مي‌باشد.

31.  مشمولي داراي مدرك تحصيلي ديپلم مي باشد. ضعف بينايي مجموع دو چشم بيش از هشت ديوپتري است. وضعيت خدمتي وي چگونه است؟

جواب: در اين صورت پس از تاييد شوراي پزشكي در حد معافيت دائم مي‌باشد.

32. مشمول داراي مدرك تحصيلي ليسانس مي‌باشد با چه شماره چشمي در حد معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه مجموع ضعف بينايي هر دو چشم بيش از ده ديوپتر باشد به تشخيص شوراي پزشكي در حد معافيت دائم مي‌باشد.

33.  مشمولي در خارج از كشور سكونت دارد آيا مي‌تواند در كشور محل سكونت تقاضاي معافيت پزشكي نمايد؟

جواب: بله. با مراجعه به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مي‌تواند خواسته خود را پيگيري كند.

34. روند رسيدگي به معافيت پزشكي مشمولين خارج از كشور چگونه است؟

جواب:

الف) مراجعه مشمول به نمايندگي جمهوري اسلامي در محل اقامت و تكميل برگه رسيدگي به وضعيت پزشكي.

ب) ارائه مدارك مستند در خصوص بيماري كه به تاييد مراكز درماني معتبر رسيده باشد.

تاييد مدارك توسط مسئول نمايندگي و ارسال آن به نمايندگي مجري معاينات پزشكي ( فعلا در شهر مونيح كشور آلمان مي‌باشد)

ت) ارجاع مدارك به پزشك معاين معتمد توسط نمايندگي مجري معاينات.

ث) دعوت مشمول به نمايندگي مجري معاينات پزشكي.

ج) انجام معاينه توسط پزشك معاين معتمد و اعلام نظر نهايي.

چ) بررسي نظريه و تاييد مدارك پزشكي توسط مسئول نمايندگي مجري معاينات پزشكي.

ح) ارسال مدارك به وزارت امور خارجه.

خ) ارسال مدارك توسط وزارت امور خارجه به سازمان وظيفه عمومي.

د) بررسي مدارك در شوراي پزشكي و صدور راي.

ذ) اعلام راي به وزارت امور خارجه.

35.  مشمولي داراي كارت معافيت پزشكي مي‌باشد در چه صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت نمايد؟

جواب: در صورتي مي‌تواند تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نمايد كه صحت و سلامت كامل خود را به تاييد شوراي وي�ه ابطال كارت رسانده باشد.

36.  مشمولي كه تقاضاي ابطال كارت معافيت پزشكي را نموده در شوراي وي�ه ابطال كارت معاف از رزم تشخيص داده مي‌شود. آيا مي‌تواند به خدمت اعزام شود؟

جواب: خير- زيرا مشمولي كه معاف از رزم تشخيص داده مي شود از سلامتي كامل برخوردار نيست.

37. مشمولي داراي كارت معافيت دائم پزشكي مي باشد آيا در زمان جنگ يا بسيج همگاني به خدمت احضار مي‌گردد؟

جواب: بله. در صورت اعتراض حسب مورد پرونده در همان شورا يا شوراي عالي پزشكي رسيدگي خواهد شد.

38. مشمولي دچار كوتاهي پا مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب:در صورتي كه به استناد اسكنوگرام كوتاهي بيش از 5/3 سانتي‌متر باشد با تاييد شوراي پزشكي معاف دائم شناخته ميشود.

39. مشمولي دچار اضافه وزن مي‌باشد در چه صورتي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد؟

جواب: چنانچه اضافه وزن وي در اثر بيماري غدد باشد در صورت تاييد شوراي پزشكي و نظريه تخصصي در شمول معافيت دائم قرار مي‌گيرد.

40. مشمولي كارت معافيت پزشكي اخذ كرده چنانچه حائز شرايط معافيت كفالت نيز باشد آيا مي‌تواند كارت معافيت پزشكي خود را باطل نمايد؟

جواب: خير- مشمولي كه كارت معافيت پزشكي اخذ نموده نمي‌تواند به علت حائز شرايط كفالت بودن تقاضاي ابطال كارت خود را نمايد.

41.  مشمولي مبتلا به بيماري فتق بوده كه عمل جراحي شده آيا در شمول معافيت قرار دارد؟

جواب: چناچه فتق عمل شده باشد در شمول معافيت نيست ليكن اگر بعد از عمل فتق عود كند در شمول معافيت قرار مي‌گيرد.

42. آيا وجود غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي مي‌شود؟

جواب: خير- غيبت مانع از رسيدگي به تقاضاي پزشكي نمي‌شود.

43.  مشمولي با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي را مي‌نمايد و در شورا سرباز تشخيص داده مي شود. وضعيت اعزام به خدمت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: چون با غيبت تقاضاي معافيت پزشكي نموده و در شورا معاف نگرديده با غيبت و اضافه خدمت به خدمت اعزام مي‌گردد.

44.  مشمولي تقاضاي معافيت  كفالت را مي‌نمايد. درمعاينه پزشك اوليه بيمار تشخيص داده مي‌شود. وضعيت وي چگونه خواهد بود؟

جواب: تقاضاي كفالت وي بررسي و در  صورت عدم صدور  راي معافيت كفالت وضعيت وي از نظر پزشكي مورد معاينه قرار مي‌گيرد.

اطلاعات مطلب

25 بهمن 1392

دسته بندی: معافیت پزشکی, سوالات متداول

جزئيات مربوط به معافيت پزشكي

به گزارش اداره اجتماعي سازمان وظيفه عمومي ناجا ، اين سازمان طي اطلاعيه اي اعلام داشت:ازجمله ظرايف لحاظ شده در قانون خدمت وظيفه عمومي ، توجه به وضعيت سلامت جسمي و روحي افرادي است كه بايد بخدمت اعزام شوند كه براين اساس وضعيت پزشكي تمامي مشمولان مورد رسيدگي قرار مي گيرد تا چنانچه در وضعيت سلامتي كامل قرار نداشته باشند متناسب با بيماري ، بخدمت گرفته شده يا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شوند.

اين اطلاعيه در خصوص دسته بندي مشمولان از نظر سلامت مي افزايد : برخي اشخاص داراي بيماري شديد يا نقص عضو مي باشند كه در صورت اعزام بخدمت مشكلاتي براي آنان يا يگانهاي خدمتي بوجود مي آيد بنابراين از خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند ، عده اي ديگر داراي بيماري مي باشند ليكن بيماري آنان در حد معافيت دائم نبوده كه به اين اشخاص معافيت موقت براي ادامه درمان داده مي شود.

همچنين دسته سوم را مشمولاني دانست كه داراي بيماري خفيف هستند و مانعي براي اعزام بخدمت ندارند ليكن هنگام حضور در مراكز نظامي بايد در امور غير رزمي بكارگيري شوند كه در نتيجه در شمول معافيت از خدمات رزمي قرار مي گيرند و دسته آخر نيز مشمولاني هستند كه داراي سلامت كامل جسمي و روحي مي باشند كه بخدمت اعزام خواهند شد.

مرجع انطباق بيماري مشمول با آئين نامه پزشکي و درنهايت قرار دادن وي در هر يك از گروههاي مذكور، شوراي پزشكي وظيفه عمومي است.

شايان ذکر است : مشمولان با ارائه درخواست اعزام به خدمت و يا ساير معافيت ها ،حتما وضعيت سلامت جسمي آنان بررسي مي شود.

قابل ذكر است : دانش آموزان و دانشجويان تا زماني كه به تحصيل اشتغال دارند، نمي توانند براي معافيت پزشکي اقدام نمايند.

اطلاعات مطلب

24 مرداد 1388

دسته بندی: معافیت پزشکی

آئين نامه معاينه و معافيت پزشكي

بيماريهاي عمومي
ماده 29: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي عمومي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا ميشوند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  عدم كفايت رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه موجب ناتواني در انجام تكاليف
نظامي ميشود معاف دائم.
بند 2-  ابتلاء به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آنها بيشتر از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و
كسانيكه در دوران نقاهت بيماري ميباشند
با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معاف موقت.
بند 3-  پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم.
تبصره:  نوع خفيف-معاف از رزم.
بند 4-  طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم.

بيماريهاي غدد مترشحه داخلي
ماده 30: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي غدد مترشحه داخلي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  بيماريهاي غدد هيپوفيز اكرومگالي،�يگانتيسم،سندروم كوشينگ،ديابت بي مزه،
آدنوم هيپوفيز،هيپوفونكسيون كلي هيپوفيز معاف دائم.
بند 2-  بيماريهاي غدد تيروئيد.
الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غيررزمي.
بند 3-  بيماريهاي غدد پاراتيروئيد.
هيپر پاراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم.
بند 4-  بيماريهاي غدد فوق كليوي.
پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم.
بند 5- بيماريهاي غدد بيضه
الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) �نيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.
بند 6- بيماريهاي غدد ديگر
الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم‌ها معاف دائم.
بند 7- بيماريهاي تغذيه و متابوليك
الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج) بيماريهاي ويلسون معاف دائم.

 بيماريهاي پوست و بافتهاي زير پوست
ماده 31: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي پوست و بافتهاي زيرپوست با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند
از معافيتهاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-  انواع اگزماهاي وسيع وشديد
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 2-  عفونتهاي قارچي عميق و وسيع پوست
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
بند 3-  هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
بند 4- ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
بند 5-  بسوريازيس كف دست و يا زيس‌هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
بند 6- سل‌هاي پوستي معاف دائم.
بند 7-  لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس ريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
بند 8-  خال‌هاي پيكمانته آن�يوم‌هاي وسيع و غيرقابل عمل
الف) توام با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
بند 9-  ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پارابسوريازيس با پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
بند 10- سيكاتريس‌هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته بطوري كه مانع
حمل تجهيزات و تمرينات نظامي بوده
يا تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معاف دائم.
بند 11- اسكلرودرمپها-آتروفي‌هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش رونده باشند معاف دائم.
بند 12- ويتيليگو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
بند 13- عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت‌هاي عمقي
و سطحي كه با ورم مزمن اندام توام باشد معاف دائم.
بند 14- هيپودرميتهاي ندولر و شديد و منتشر و مقاوم و توام با علائم سيستميك معاف دائم.
بند 15- درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيتهاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو،
آكرودرماتيس،آنتروپاتيكا معاف دائم.
بند 16- هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:
الف) در مورد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 17- فرنكولوز شديد و وسيع يكسال معاف موقت
بند 18- بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مسموميت
نسبت به مواد شيميايي (شغلي،داروئي،جنگي)
ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد معاف دائم.
بند 19-كهير
الف) همراه با آن�يوادم معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 20- آلويسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا
يونيورساليس معاف دائم.
بند 21- بيماريهاي كلا�ن- اسكلرودرمي ها-پلي آرتريت نودوزا، و اسكوليتهاي لنفوسيتي، و
اسكوليتهاي دارويي در صورتي كه وسيع بوده
و سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
بند 22- انواع آكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي از گردن، كتف‌ها،
سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
بند 23- ليشمانيوز (سالك پوستي)
الف) فعال شش ماه معاف موقت.
ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
بند 24-ساركوئيدوز پوست معاف دائم
بند 25-بيماري �نودرماتوز مانند تو بروز اسكلر وزيس ، ركلين هوزن، آلبينيسم ، اكتيوزمادرزادي،گزرودرماپيگمانتوزا،
پور فيري معاف دائم.
بند 26- ايكتيوز گسترده مادر زادي يا اكتسابي معاف دائم.

بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب
ماده 32: مشمولان مبتلا به بيماريهاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيتهاي مندرج
در هربند
به شرح زير  استفاده خواهند نمود.
بند 1-اختلالات استحاله اي سلولهاي عصبي (مانند فريدرش و….)معاف دائم.
بند 2- اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.
بند 3- انواع ميليتها و سكل آنها
الف) درصورتيكه  شديد باشد معاف دائم.
ب)درموارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي (0تا5)درحد 4 باشد)خدمات غير رزمي.
بند 4- انسفاليتها و انسفالوباتيها درصورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد معاف دائم.
بند 5- موليتپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.
بند 6- انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ مشروط بر اينكه اختلال  شديد و مشهود ايجادكرده باشد معاف دائم.
بند 7- انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه  معاف دائم.
بند 8- اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هرنوع معاف دائم.
بند 9-انواع پارپل�ي ها، پاراپارزي ها همي پل�ي ها ، همي پارزيها و منو پل�يها معاف دائم.
بند 10- انواع اختلالات و حركات غير طبيعي  عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي  معاف دائم.
بند 11- انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم
تبصره : درمواردي كه شروط فوق تحقيق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشدبه خدمت غير رزمي  اعزام
و در مشاغل مناسب گمارده شوددر  صورتيكه درحين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.
بند 12- انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها باتاييد الكترود يا كنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي وپاركلينيكي در مراكز درماني
دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 13- انواع نوروفيبرو ماتوزها
الف) درمورد شديد (اختلال عملكرد ، كراهت منظر)معاف دائم
ب)درموارد خفيف خدمات غير رزمي.
بند 14-سابقه منن�يت هاي مزمن و سكل انواع منن�يت در صورت داشتن اختلال عملي وعصبي به شرط ثبوت  در مراكز درماني
دانشگاهي يانظامي معاف دائم.
بند 15-انواع نورال�يها معاف ازرزم.
بند 16- انواع فلج  اعصاب كراينال
الف) درموارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي معاف دائم.
ب)درموارد خفيف  خدمات غيررزمي.
بند 17-انواع سكته هاي مغزي و ضايعات  عروقي مغز
الف)با عارضه عصبي(ارگانيك يا غير ارگانيك)معاف دائم
ب) بدون عارضه خدمات غير رزمي
بند18-بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
بند 19- تورتيكولي معاف دائم..

 بيماريهاي روانپزشكي
ماده 33: مشمولان مبتلا به بيماريهاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1-انواع پسيكوزها شامل (اسكيزوافكتيو، اختلالات هذياني ، پسيكوزهاي آتيپيك مزمن)معاف دائم.
بند 2- اختلالات خلقي
الف) شديد در فازمانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد ويا مزمن معاف دائم
ب)اختلال افسردگي اساسي معاف دائم
ج)انواع اختلال خلفي افسردگي خفيف (ديس تايمي و سايكلوتايمي)،اختلال خلقي نوع دوم (هيپومانيا)درصورتيكه با دارو
تحت كنترل بوده و ياتهديد كننده خود
و اطرافيان نباشد معاف ازرزم .
بند 3- انواع اختلالات شخصيتي
الف) انواع سايكو پات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.
ب)انواع ديگر اختلال شخصيت درصورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.
ج)درصورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف ازرزم
بند 4- انواع نوروزهاي شديد ومقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم
بند 5- انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها (عقب ماندگي)
الف)با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم
ب)باضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم
بند 6- اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني پانورولو�يك داشته باشد
الف)درصورت شديد بودن معاف دائم
ب)درموارد خفيف خدمات غير رزمي
بند 7-بيماريهاي رواني ناشي از جنگ و حوادث
الف)درصورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.
ب)درصور ت عدم استقرار خدمات غيررزمي
بند 8- اختلال رفتار (عدم تعادل عصبي و رواني )وك�خوئيها بطوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي
و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم
بند 9-اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.
تبصره :تيك ها (تكانه هاي)ضعيف و گذرا مثل پلك زدن و….معاف ازرزم..

 بيماريهاي جراحي مغز و اعصاب
ماده34: مشمولان مبتلا به بيماريهاي جراحي مغز واعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي
مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند 1- معايب ستون فقرات (مادرزادي يا اكتسابي)
الف) در موارد شديد يا اشكال عملي معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند2-اسپونديلوليزيس و اسپونديلوليستزيس معاف دائم.
بند3-انواع هرني ديسكال با علائم كلينيكي و راديولو�ي عمل شده و عمل نشده معاف دائم.
(در موارد بيماران عمل شده انجام ميلوگرافي و يا
MRI ستون فقرات كه در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي انجام شده باشد منضم به تاكيد راديوگرافي ضروري است)
بند4-تومورهاي استخواني خوش خيم ستون فقرات
الف) در صورتيكه از نظر حجم و موقعيت اختلال عملي ايجاد نمايد معاف دائم.
ب) بدون اختلال عملي خدمات غيررزمي.
بند5-انواع شكستگي‌هاي تازه و مهره‌ها(بدنه،تيغه،زوائد مفصلي) معاف دائم.
بند6- تغيير شكلهاي مادرزادي و واضح جمجه مانند هيدروسفالي، ميكروسفالي معاف دائم.
بند7-اختلالات عروقي مغز با و بدون علائم كلينيكي (مثل انوريسم و A.V.M) معاف دائم.
بند8-سابقه عمل جراحي روي مغز معاف دائم.
بند9-كمپرسونهاي نخاعي مانند تومورهاي استخواني مهره‌ها و يا سكل عفونتها و آراكنوئيديتها خواه به مرحله فلج
رسيده باشد يا نرسيده باشد معاف دائم.
بند10-هر نوع جسم خارجي در داخل جمجمه و كانال نخاعي معاف دائم.
بند11-دنده گردني
الف)با عوارض شديد معاف دائم.
ب)بدون عوارض خدمات غيررزمي
بند12-توراسيك اوت لت سندرم با تائيد كلينيكي و يا راديولو�ي معاف دائم.
بند13-انواع خونريزيهاي سربر و منن�
الف)با عارضه عصبي (ارگانيك يا غيرارگانيك)معاف دائم.
ب)بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند14-تروماهاي عصبي
الف)فلج اعصابي كه سبب اختلالات عملي و ناتوان كننده معاف دائم.
ب)صدمات عصبي حسي خدمات غيررزمي.

 بيماريهاي ريه و قفسه صدري
ماده 35: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي ريه و قفسه صدري با توجه به نوع بيماري كه بدان مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-تغيير شكل و نقص‌هاي مادرزادي حجاب حاجز (نبودن ديافراگم يا فلج حجاب حاجز) معافيت دائم.
بند2-تغيير شكل‌هاي مادرزادي قفسه صدري مانند سينه فرورفته (سينه قيفي شكل)، جناغ برجسته يا فقدان عضلات تنفسي:
الف) همراه با اختلال باليني واضح در عمل قلب يا ريه معاف دائم.
ب) بدون اختلال تنفسي و قلبي خدمات غيررزمي.
بند3-عدم تشكيل قسمتي از ريه(آ�نزي ريه) و آپلازي كامل يا جزئي كه ايجاد اختلال در عمل تنفسي نموده باشد معاف دائم.
بند4-استنيت و استئوميليت دنده‌ها يا ترقوه يا جناح سينه يا كتف:
الف) در نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ج) در نوع بهبود يافته خدمات غيررزمي.
بند5-شكستگي دنده‌ها يا جناغ يا كتف يا ترقوه كه موجب اختلال عمل تنفسي يا تغيير شكل شديد آنان شده باشد به شرط ثبوت
در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
بند6-سيكاتريس سوختگي وسيع و يا سيكاتريس‌هاي اعمال جراحي كه ايجاد اختلال عملي تنفسي نمايد معاف دائم.
بند7-انواع پلورزيها:
الف) از نوع مزمن (بيش از 6ماه) معاف دائم.
ب) از نوع حاد شش‌ماه معاف موقت.
بند8- سابقه پنوموتوراكس خودبخودي:
الف) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي (يك بار تاييد شده) معاف از رزم.
ب) سابقه پنوموتوراكس خودبخودي تكرار شونده (بيش از يكبار) معاف دائم.
بند9-ساركوئيدوز،فيبروز ريه،سندرم كارتا�نز معاف دائم.
بند10-تومورهاي حجاب حاجز و يا جنب اعم از خوش خيم و بدخيم معاف دائم.
بند11-بيماريهاي قارچي مزمن ريه معاف دائم.
بند12-پنوموكونيوزها معاف دائم.
بند13-آمفيزم ريه:
الف) بصورت منتشر معاف دائم.
ب) لوكاليزه خدمات غيررزمي.
بند14-كيستهاي مختلف ريه (هيداتيك،درموئيد) پلوروپري كارديال و كيستهاي هوايي بزرگ و متعدد معاف دائم.
بند15-آبسه ريوي و سكلهاي وسيع عفوني معاف دائم.
بند16-برونشكتازي:
الف) دو طرفه يا دو لب در يك ريه معاف دائم.
ب) يك لوب يك طرفه معاف از رزم.
بند17-برونشيت مزمن كه توليد عوارض باليني نموده باشد معاف دائم.
بند18-آسم به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي.
الف) در موارد متوسط و شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند19-تومورهاي برونش بطور كلي اعم از بدخيم يا خوش خيم معاف دائم.
بند20- اجسام خارجي ريه، برونش و مدياستن كه عارضه ريوي ايجاد كرده و باعث اختلال در فونكسيون ريه شده باشد
به شرط ثبوت در بيمارستانهاي نظامي يا دانشگاهي معاف دائم.
بند21-سابقه اعمال جراحي سينه اعم از برداشتن بيش از يك دنده و توراكوپلاستي ورزكسيون ريه و دكورتيكاسيون معاف دائم.
بند22-تنگي‌هاي تراشه برونشها كه ايجاد اختلالات عملي كرده باشد معاف دائم.
بند23-تومورهاي مدياستن،مدياستنيتهاي مزمن علائم فشار به مدياسيتن معاف دائم.

 بيماريهاي استخوان – اسكلت
 ماده 36: مشمولان مبتلاء به بيماريهاي استخوانها(اسكلت) با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلاء مي‌باشند از معافيتهاي مندرج
در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود.
بند1-انحرافات ستون فقرات مادرزادي يا اكتسابي:
الف) در اشكال شديد و ناتوان كننده معاف دائم.
(1) انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات (اسكوليوز بيش از 30 درجه معاف دائم)
(2) جبران نشده و يا منجر به تغيير شكل قفسه صدري شده باشد معاف دائم.
(3) كيفوز شديد بيش از 70درصد معاف دائم.
ب) در  اشكال خفيف (انحرافات جانبي مادرزادي و اكتسابي ستون فقرات كمتر از 20درجه) معاف از رزم.
بند2-اسپينابيفيدا اكولتا، ساكراليزاسيون، لومباريزاسيون خدمات غير رزمي.
بند3-هر گونه اعمال جراحي (استخواني) ستون فقرات معاف دائم.
بند4-شكستگي‌هاي قديمي حفره كوتيل (استابولوم) چنانچه با تغيير شكل حفره و يا عارضه ديگر مفصلي همراه باشد معاف دائم.
بند5-نكروز آواسكولار سر استخوان ران به هر علت-معاف دائم.
بند6-شكستگي‌هاي لگن:
الف) نوع مالگين معاف دائم.
ب) نوع Open Book معاف از رزم.
بند7-بيماري شوئرمان خدمات غيررزمي.
بند8-استئوميليت:
الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
ب) عفونتهاي سخت حاد و عفونتهايي كه عليرغم 6ماه درمان بهبود نيافته و منجر به تغيير شكل استخوان يا ترشح مكرر باشد معاف دائم.
بند9-تومورهاي استخواني خوش خيم.
الف) تومورهاي استخواني متعدد و يا با ايجاد اختلال مشهود در كار عضو معاف دائم.
ب) تومورهاي داخل استخواني منفرد بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند10-كيستهاي استخواني:
الف)كيستهاي بزرگ با خطر شكستگي يا به اندازه بيش از       قطر استخوان معاف دائم.
ب) كيستهاي كوچك و بدون عارضه خدمات غيررزمي.
بند11-شكستگي‌ها:
الف) شكستگي‌هاي استخوانهاي بلند كه منجر به نصب پيچ و پلاك و يا كونچر شده باشد و يا در گچ باشد چنانچه كمتر از شش‌ماه از عمل گذشته باشد،
شش‌ماه معاف موقت.
ب) شكستگي‌هاي جوش خورده‌اي كه با پيچ و پلاك، يا كونچر بوده و يا اختلال عملكرد ايجاد كرده باشد خدمات غيررزمي.
ج) شكستگي‌هايي كه پس از يكسال جوش نخورده باشد و مفصل كاذب ايجاد كرده باشد و يا در وضع نامناسب جوش خورده
و اشكال عملي ايجاد نموده باشد معاف دائم.
بند12-قطع يا فقدان يكي از اندامها معاف دائم.
بند13-كوتاهي پا:
الف) كوتاهي بيش از 5/3  سانتي متر معاف دائم (به استناد اسكنوگرام)
ب) كوتاهي از 5/1 تا 5/3 سانتي متر خدمات غيررزمي.
بند14- سينوويال كندروماتوزيس مفاصل همراه با اختلال عملي معاف دائم.
بند15-آنكيلوز كليه مفاصل بزرگ (هانش،زانو،آرنج،شانه،مچ پا، مچ دست) معاف دائم.
بند16-محدوديت حركات مفاصل:
الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.
ب) محدوديت حركات ساير مفاصل بزرگ در صورتي كه نيمي از حركات محدود شده باشد معاف دائم.
ج) در موارد خفيف تر همراه با اختلال عملكرد خدمات غيررزمي.
تبصره: در موارد مشكوك زير بيهوشي اندازه گيري شود.
بند17-دررفتگي مكرر و يا قديمي و مادرزادي مفاصل بزرگ (مستند به 2 راديوگرافي در حال دررفتگي در بيمارستانهاي ن.م و يا مورد وثوق)
عمل شده و نشده معاف دائم.
بند18-شلي ليگامانهاي زانو و مچ پا و در رفتگي عادتي مفاصل كه مانع تمرينات نظامي باشد خدمات غيررزمي.
بند19-سندرم ايسكميك ولكمن:
الف) در صورتيكه شديد و مانع خدمت باشد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيررزمي.
بند20-فقدان كامل شست (از مفصل M.C.P ) و يا فقدان ارزش كاري آن در يك دست معاف دائم.
بند21-فقدان انگشتان دست:
الف) بيش از يك انگشت در يك دست معاف دائم.
ب) تا سه بند انگشت در يك دست خدمات غيررزمي.
توجه: در مورد انگشتان بصورت زير عمل شود كه هر انگشت كامل يك و هر‌‌‌‌بند محسوب شود يعني اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد
بيش از يك انگشت محسوب و معاف دائم مي‌شود.
بند22-عوارضي كه مانع باز شدن و يا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداكتيلي و…
الف) در بيش از دو انگشت (مركب) معاف دائم.
تبصره: چنانچه يك انگشت قطع شده و انگشت ديگر همان دست بيش از 50% عملكرد خود را از دست داده باشد،معاف دائم.
ب) در دو انگشت (ساده) خدمات غيررزمي.
بند23-كوتاهي اندام فوقاني در مقايسه با يكديگر در صورتيكه بيش از 5سانتيمتر باشد معاف دائم.
بند24-سينوستوز استخوانهاي ساعد:
الف)در دو دست معاف دائم.
ب) در يك دست خدمات غيررزمي.
بند25-كوبيتوس واروس و والكوس:
الف) همراه با اختلال عملكرد يا ضايعه عصبي معاف دائم.
ب) بيش از 10 درجه انحراف خدمات غيررزمي.
بند26-كوكساپلانا و كوكساوارا،كوكساماكنا،كوكساوالكا معاف دائم.
بند27-پارگي منيسك زانو عمل شده يا نشده خدمات غيررزمي.
بند28-پارگي شديد و كامل رباطهاي جانبي و متقاطع زانو كه باعث ناپايداري مفصل گردد:
الف) در موارديكه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.
ب) در موارد پارگي رباط ACL و PCL همراه با پارگي منيسك معاف دائم.
ج) در افراد جراحي شده همراه با اختلال عملي معاف دائم.
د) در نوع منفرد خدمات غيررزمي.
ه) در افراد جراحي شده بدون اختلاف عملي معاف از رزم.
بند 29- �نووالگوم،�نووارم،�نوركورواتوم
لف) در موارد شديد (فاصله بين دو قوزك يا دوكونديل بيش از 10 سانتي‌متر) معاف دائم.
ب) در موارد خفيف (فاصل بين دو قوزك يا دو كونديل كمتر از 10 سانتي‌متر) خدمات غيررزمي.
بند30- صافي كامل كف پا هر دو پا در انواع سخت (Rigid) و يا با تحدب شديد استخواني و يا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.
بند 31- پارگي بهبود يافته تاندون آشيل معاف دائم.
بند 32- تغير شكل اكتسابي يا مادرزادي استخوانهاي تارس و متاتارس (هالوس والگوس شديد) خدمات غيررزمي.
بند 33- قطع انگشتان پا:
الف) قطع سه انگشت كامل از يك پا و يا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.
ب) قطع شست در يك پا خدمات غيررزمي.
بند34- اكي‌نيسم معاف دائم.
بند 35- اوريب بودن مفصل مچ پا:
الف)در موارد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غيرزمي.
بند36- از بين رفتن قسمتي از استخوانهاي كف پا يا هر نوع تغييرات استخواني ديگري كه مانع انجام تمرينات نظامي باشد
و يا در پوشيدن پوتين اشكال ايجاد نمايد معاف دائم.
بند37- بيماريهاي اسكلتي استخواني نظير
استئو�نس ايپرفكتا، آرتروكريبوزيس، سكلهاي شديد ناشي از CP، پوليو و انهدام كام پاشنه (نكروز استخوان تالوس) در انواع شديد معاف دائم.
بند38- استئوكوندريت ديسكانت زانو، هيپ و مچ پا معاف دائم.
بند 39- بيماريهاي جوش نخوردگي اسكافوئيد وكن باخ همراه با اختلال عملكرد معاف دائم

 بيماريهاي شكم و دستگاه گوارش و جراحي عمومي
 ماده 37- مشمولان مبت�

اطلاعات مطلب

15 تیر 1388

دسته بندی: معافیت پزشکی » سوالات متداول

1 – آيا مشمول ميتواند در حين خدمت براي معافيت پزشكي اقدام نمايد؟ بلي ، امكان استفاده از معافيت پزشكي در حين خدمت از طريق شوراي پزشكي رده خدمتي وجود دارد.

2 – مجموع نمره چشم براي مشمولان ديپلم و زير ديپلم جهت معافيت چه ميزان مي باشد؟ بر اسا س ضوابط موجود در حال حاضر مجموع نمره چشم براي مشمولان ديپلم و زير ديپلم بيش از 8 ميباشد . و براي مشمولان داراي تحصيلات فوق ديپلم و بالاتر بيش از 10 مي باشد.

3 – آيا مشمول مي تواند در حين تحصيل براي اخذ معافيت پزشكي اقدام نمايد؟ خير ، مي بايست بعد از اتمام تحصيلات براي معافيت پزشكي اقدام نمايد مگر اينكه در خواست پزشكي خود را قبل از ثبت نام و شروع سال تحصيلي (مهرماه) در دانشگاه ارسال نموده باشد.

4 – درجه واريكوسل براي معافيت دائم چند است؟ بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر درجه 3 با تشخيص شوراي پزشكي وظيفه عمومي.

5 – آيا صافي كف پا معافيت دارد ؟ بلي ، بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر نوع صافي شديد كف پا با تاييد شوراي پزشكي وظيفه عمومي ناجا مي تواند معاف دائم باشد.

6 – آيا پاي پرانتزي معافيت دارد؟ بلي بر اساس ضوابط موجود در حال حاضر فاصله بين دو زانو اگر بيشتر از 10 سانتي متر باشد با تشخيص شوراي پزشكي سازمان وظيفه عمومي ناجا مي تواند معاف دائم از خدمت باشد.

7- آيا تحصيلات در معافيت پزشكي دخيل است؟ بلي ٍ بر اساس ضوابط موجود برا ي برخي از بيماريها از جمله نمره چشم ، مدرك تحصيلي در معافيت تاثير دارد.

8 – آيا گروه پزشكان مي توانند براي معافيت پزشكي اقدام نمايند؟ پزشكان صرفاَ در صورتيكه به دليل بيماري موجود قادر به طبابت نباشند مي توانند از معافيت پزشكي استفاده نمايند.

9 – آيا مشمولي كه برگه اعزام بخدمت دريافت نموده است و بيماري پيدا كرده مي تواند درخواست پزشكي دهد؟ بلي‏ ‏- با ارائه در خواست و نظريه پزشكي به وظيفه عمومي ‏ اعزام مشمول ابطال و درخواست وي در سير بررسي معافيت پزشكي قرار مي گيرد.

10 – آيا مشمولي كه قبلا در شوراي پزشكي شركت كرده و با اخذ نظريه متخصص سرباز شناخته شده است حق اعتراض به راي شوراي پزشكي دارد؟ آراي صادره از طريق شوراي پزشكي قابل اعتراض نمي باشد.

11 – آيا مشمول مي تواند به نظر پزشك اوليه معترض باشد؟ بلي- در صورت وجود اعتراض مي تواند به پزشك ديگري جهت اخذ نظريه مراجعه كند.

12 – آيا مشمول مي تواند به راي شوراي عالي پزشكي اعتراض نمايد؟ خير نظريه شوراي عالي پزشكي قطعي و لازم الاجرا بوده و غير قابل اعتراض است.

13 – آيا مشمول مي تواند بدليل چاقي يا لاغري مفرط معاف شود؟ اگر چنانچه چاقي يا لاغري مفرط به دليل بيماري غدد مترشحه باشد امكان بررسي و طرح در شوراي پزشكي وجود دارد.

14 – آيا تعريق كف دست و پا معافي دارد؟ بلي در چارچوب ضوابط موجود در حال حاضر تعريق شديد كف دست و پا با نظر شوراي پزشكي وظيفه عمومي مي تواند معاف دائم باشد.

15 – آيا بيماري صرع معافيت دارد ؟ ببلي – در چارچوب ضوابط موجود با نظر شوراي پزشكي وظيفه عمومي مي تواند معاف دائم باشد.

16 – آيا مشمول داراي معافيت موقت مي تواند در دانشگاه ادامه تحصيل دهد؟ بلي ،اگر چنانچه مشمول بدون غيبت اوليه باشد و فرصت تعيين شده در معافيت موقت به اتمام نرسيده باشد امكان ادامه تحصيل در دانشگاه در صورت پذيرفته شدن در آزمون وجود دارد.‌البته چنانچه بدون غيبت اوليه باشد

17 – مشمول با يك نوع بيماري در شوراي پزشكي شركت كرده و سرباز يا معاف از رزم شناخته شده است ، آيا مي تواند قبل از اعزام بخدمت در صو.رتيكه بيماري ديگري داشته باشد مجددا در شورا شركت نمايد؟ بلي ، مي بايست ‏‏‎مشمول سالم بخدمت اعزام شود و هر تعداد بيماري داشته باشد بايد پس از در خواست جديد از سوي مشمول رسيدگي شود و ليكن بهتر است بمنظور جلوگيري از دوباره كاري در ابتدا مشمول همه بيماري هاي خود را بيان كند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

اجراي آيين نامه جديد معافيت پزشکي از اول مرداد ماه سال جاري

اجراي آيين نامه جديد معافيت پزشکي از اول مرداد ماه سال جاري به گزارش اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا، سرهنگ "حجت اله واعظي نژاد " در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما گفت: با توجه به تصويب آئين نامه جديد معاينه و معافيت پزشکي مشمولان خدمت وظيفه عمومي از سوي هيئت وزيران، اين آئين نامه از اول مرداد ماه سال جاري توسط واحد هاي وظيفه عمومي اجرايي مي شود. وي ياد آورشد : مشمولاني که درخواست معافيت پزشکي خود را در ماههاي گذشته و قبل ازمرداد ماه سال جاري از طريق دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي( پليس+10 ) به ثبت رسانيده و پرونده آنان در دست بررسي است، برابر آئين نامه سابق به درخواستشان رسيدگي مي شود. معاون مشمولان وامور معافيت هاي اين سازمان نژاد افزود: چنانچه اين افراد به هر دليلي تاکنون نسبت به پيگيري پرونده خود اقدام نکرده اند ،مي بايست تا قبل از اول مرداد ماه با مراجعه به وظيفه عمومي محل سکونتشان، درخواست پزشکي خود را پيگيري نمايند.