کسر خدمت سربازی برای فرزندان برخی از کارمندان دولت در زمان جنگ 28 نوامبر 2017

کسر خدمت سربازی برای فرزندان برخی از کارمندان دولت در زمان جنگ

 سردار ابراهیم کریمی با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان کسرخدمت فرزندان ایثارگر از روز شنبه آینده (یازدهم آذر) اظهار کرد: با توجه به ابلاغ ستادکل نیروهای مسلح مبنی بر نحوه اجرای قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگر که در بند «د» ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده، سازمان وظیفه عمومی برای تعیین اولویت استفاده از این […]

کسری خدمت فرزندان دولت3ظسص
چیزی یافت نشد !