درباره امکان استفاده سربازان وظیفه معاف از رزم از کسری خدمت بسیج بیشتر بدانید.

- -- http://hamsonews.com/news-press//uploads/2020/01/551_1784652232_4116_1088-1024x271.jpgمنبع: باشگاه خبرنگاران جوان