مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: کارگروه تخصصی مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه در تمام استانداری‌ها تشکیل شد. منبع: خبرگزاری مهر