فرمانده قرارگاه مهارت آموزی گفت: تا سال ۱۴۰۱ حداقل۳۰ درصد سربازان منقضی خدمت که ۱۵ درصد اشتغال کشور را تشکیل می دهند، باید به اشتغال برسند. منبع: خبرگزاری مهر