آرشیو برچسب: مريه در شركت سهامي آب منطقه اي

شرايط اخذ امريه در شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

نظام وظیفه

پذيرش امريه شرايط اخذ امريه در شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان 1- رشته تحصيلي مرتبط جهت اخذ امريه به شرح زير ميباشد: سد و شبكه آبياري عمران زمين شناسي مكانيك مديريت دولتي حسابداري كامپيوتر صنايع 2- افراد متقاضي امريه بايد متولد استان بوده يا دوره دبيرستان خود را در اين استان گذرانده باشند. 3- جهت استفاده از خدمات ...

ادامه مطلب »
bigtheme