شهروندان آلمانی موافق اجباری شدن سربازی هستند


شهروندان آلمانی موافق اجباری شدن سربازی هستند


منبع: مهر

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید