دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی گفت: طرح امریه‌ سربازی در سازمان‌های مردم نهاد جوانان گامی موثر در جهت احقاق حقوق اجتماعی نسل جوان جامعه است. منبع: خبرگزاری مهر