شهرداری برخی از مناطق پایتخت بار هزینه بهسازی و ترمیم پیاده راه را بر دوش شهروندان می‌گذارند.منبع: –