معافیت نوه ذکور

معافیت نوه ذکور والدین شهدا از خدمت سربازی به تصویب رسید.

معافیت نوه ذکور والدین شهدا از خدمت سربازی به تصویب رسید. در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قانون معافیت نوه ذکور والدین شهدا از خدمت سربازی به تصویب رسید. سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه امروز کمیسیون ابتدا به موضوع بسیار مهم «بحران آب» اختصاص یافت و با توجه ...

ادامه مطلب »