معافیت پزشکی:  بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها) ۰۴ آبا ۱۳۹۹

معافیت پزشکی: بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)

بیماری های خون و انکولوژی (بدخیمی ها)  بند ۱: کم خونی های مگالوبلاستیک : الف ) مقاوم به درمان : معاف دائم ب) موارد قابل درمان دارویی : معاف از خدمات رزمی بند ۲: اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز : الف) اوالوسیتوزیز بیش از ۴۰درصد: معاف دائم ب) ۴۰ ≥ اوالوسیتوزیز > ۱۵ : معاف […]

معافیت سربازی
معافیت پزشکی: بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) ۰۳ آبا ۱۳۹۹

معافیت پزشکی: بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)    بند ۱: اختلالات استحاله ای سلولهای عصبی (مانند فریدریش و ….) : معاف دائم توضیحات بند۱:اختلال دژتراتیو سلول های عصبی ساب کلینیکال تیپ چهار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد. بند ۲: اختلالات تعادلی مخچه ای با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پارا […]

معافیت پزشکی:بیماری های پوست و بافت های زیر پوست ۰۳ آبا ۱۳۹۹

معافیت پزشکی:بیماری های پوست و بافت های زیر پوست

بیماری های پوست و بافت های زیر پوست برای معافیت پزشکی  بند ۱: انواع اگزمای وسیع و شدید : الف) درصورتی که مزمن و مقاوم به درمان بوده و مانع از فعالیت در نیروهای مسلح شود : معاف دائم ب)اگزمای شدید ، مزمن و مقاوم به درمان هر دو دست (از مچ به پائین به […]