آزادگان ؛ الگو و اسوه فداکاری / لزوم ثبت خاطرات و تجربیات آزادگان ناجا در دوران اسارت
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجا – فرمانده ناجا با بیان این که آزادگان الگو و اسوه فداکاری هستند بر لزوم مکتوب کردن و ثبت خاطرات و تجربیات آزادگان ناجا تأکید کرد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

آزادگان ؛ الگو و اسوه فداکاری / لزوم ثبت خاطرات و تجربیات آزادگان ناجا در دوران اسارت