ارتقاء احساس امنیت در جامعه در گرو اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها-همدان-فرمانده انتظامی استان با تاکید بربهره گیری از رسانه ها گفت: اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سبب ارتقاء احساس امنیت در جامعه بوده و این در حالیست که درصد قابل توجهی از آگاهی بخشی جامعه از فعالیت های پلیس در گرو انعکاس سریع و صحیح است.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ارتقاء احساس امنیت در جامعه در گرو اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی