ارتقاء اعتماد اجتماعی با استفاده از ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها – مازندران – فرمانده انتظامی استان استفاده از ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی را در ارتقاء اعتماد اجتماعی لازم و ضروری دانست و افزود: استفاده از این ساز و کارها، افزایش تعامل اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی را در پی خواهد شد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ارتقاء اعتماد اجتماعی با استفاده از ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی