ارتقاء سطح دانش پلیس با استفاده از روش تدریس و اصول علمی موثر واقع می شود
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها – قزوین – معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان گفت: ارتقاء سطح دانش پلیس با استفاده از روش تدریس و اصول علمی موثر واقع می شود.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ارتقاء سطح دانش پلیس با استفاده از روش تدریس و اصول علمی موثر واقع می شود