افزایش احساس امنیت و جلب حداکثری اعتماد مردم از اولویت های پلیس است
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها- زنجان – فرمانده انتظامی استان رضایت مردم را مهمترین هدف نیروی انتظامی در انجام ماموریت ها دانست و بیان داشت : افزایش احساس امنیت و جلب حداکثری اعتمادمردم از اولویت های پلیس است.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

افزایش احساس امنیت و جلب حداکثری اعتماد مردم از اولویت های پلیس است