به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در پیامی که در کانال شخصی خود منتشر کرد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته ازدواج گفت: لازم می دانم به مواردی که می تواند به تحکیم خانواده های جوان و شکل گیری ازدواج های پایدار کمک کند را ارایه کنم تا به عنوان اولویت اقدامات اجتماعی و فرهنگی مد نظر قرار گیرد:

پایین بودن مهارتهای زندگی و ضرورت اجرای فعالیتهای آموزشی، ترویجی و اجتماعی در ارتقای مهارتهای زندگی جوانان


فلسفه و هدف زندگی مشترک و تشکیل خانواده دچار بحران معنا و مفهوم شده و شکاف پدیدآمده میان جامعه جوان و فرهنگ جاری نیازمند اصلاح و درک مشترک است. 


سرمایه اجتماعی اعتماد، مشارکت و امید که اثرگذاری بالایی در شکل گیری ازدواج جوانان دارند، فروکش کرده و اعتماد به فرد و خانواده ای جهت انتخاب همسر، یا ضرورت مشارکت برای ساخت یک نهاد اجتماعی پایدار به نام خانواده و همچنین امید به بهبود زندگی در حالت غیر مجردی با مساله جدی مواجه است و نیازمند برنامه ریزی مشارکتی با مردم است. 


اشتغال و اقتصاد جوانان تعیین کننده بسیاری از عوامل اثرگذار بر فرد از جمله هویت فردی و اجتماعی، استقلال شخصی، مسوولیت پذیری و …است که در شرایط نامناسبی قرار دارد


سبک زندگی و سبک مصرف جوانان با تغییرات جدی مواجه شده است که نظام فرهنگی و اجتماعی فاصله قابل توجهی از آن دارد. و بی توجهی به رفتار اجتماعی جوانان و عدم گفتگو و تفاهم با آنها مانع از سامان یافتن مساله مهم ازدواج و خانواده خواهد بود


بی تردید موارد دیگری نیز هست که امیدوارم متخصصان اجتماعی و اقتصادی با ارایه دقیقتر آنها در شکل گیری نگاهی کارشناسی به این مقوله مهم یاری کنند.

منبع: خبرگزاری مهر