ای حکیم باشی دردم دوا کن
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس یا من اسمه الدواء و ذکره الشفاء
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ای حکیم باشی دردم دوا کن