بارگذاری منابع آزمون دانش انتظامی کارکنان در سایت معاونت تربیت و آموزش ناجا
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجا ـ معاون تربیت و آموزش ناجا از بارگذاری منابع آزمون دانش انتظامی کارکنان در سایت این معاونت خبر داد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

بارگذاری منابع آزمون دانش انتظامی کارکنان در سایت معاونت تربیت و آموزش ناجا