تاثیر محیط بر حجاب و عفاف
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها – اصفهان – رشد و توسعه هر چیزی بستگی به شرایط متناسب به آن دارد. حجاب در محیط مناسب خودش و بی حجابی و برهنگی هم در محیط مناسب خودش بسط و توسعه می یابد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

تاثیر محیط بر حجاب و عفاف