تعامل قضائی و انتظامی ، تعالی بخش امنیت جامعه / اقدامات پیشگیرانه و آموزش های همگانی دو اصل مهم در پیشگیری از وقوع جرم
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها – لرستان – فرمانده انتظامی استان ، امنیت را پایه و اساس اصلی کشور خواند و گفت : اقدامات پیشگیرانه و آموزش های همگانی ، دو اصل مهم در پیشگیری از وقوع جرم است .
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

تعامل قضائی و انتظامی ، تعالی بخش امنیت جامعه / اقدامات پیشگیرانه و آموزش های همگانی دو اصل مهم در پیشگیری از وقوع جرم