به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس قائم موهبتی با تاکید بر اینکه شعب اقماری در خصوص ارائه خدمات هیچ تفاوتی با سایر شعب تامین اجتماعی ندارند، افزود: کارکنان شاغل در شعب اقماری آموزش های لازم را اخذ کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین سطح دسترسی کارکنان شاغل در شعب اقماری تامین اجتماعی به سیستم اتوماسیون اداری به نحوی تعریف شده تا ارائه تمامی خدمات مطابق دستورالعمل های مربوطه از طریق شعب اقماری امکان پذیر شده است.


موهبتی گفت: خرداد ماه گذشته، توسعه خدمت رسانی شعب اقماری به تمامی ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ شده است.


معاون امور استان های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: صدور و تعویض دفترچه، ثبت نام بیمه شدگان اصلی و تبعی، دریافت لیست حق بیمه، فیش حقوقی بازنشستگان و مستمری بگیران، رسیدگی به سوابق بیمه شدگان، تعهدات کوتاه مدت و … در شعب اقماری تامین اجتماعی انجام می شود.

منبع: خبرگزاری مهر