به گزارش سایت نظام وظیفه به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، هدف اصلی از تبادل این توافقنامه افزایش اثربخشی خدمت وظیفه عمومی از طریق توانمندسازی کارکنان نظام وظیفه برای ورود به بازار کار و انجام آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال در دوران حین خدمت و اوقات فراغت است و مدت زمان آن پنج سال درنظر گرفته شد.

این توافقنامه در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص ارتقای توانمندی جوانان به ویژه کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و ایجاد آمادگی شغلی برای ورود به بازار کار تدوین شده است و به امضای سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح و امیر ناظمی اشنی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رسید.

در مراسم امضای این توافقنامه دو طرف به تشریح رویکردهای مشترک همکاری در این حوزه پرداختند.

ناظمی با تاکید بر نقش ایجاد و توسعه برنامه‌های توانمندسازی روستاییان و مناطق محروم کشور، به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره کرد.منبع:مهر