جــوامع در عصر فناوری‌های نوین
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس انفجار جمعیت در کنار انبوه اطلاعات یکی از موضوعاتی است که گریبانگیر جوامع شده و در این راستا کشورهای درحال توسعه در کنار تمام مزایای آن، بیشترین آسیبها را از آن میبینند؛ در این گزارش به بررسی انفجار اطلاعات با محوریت جوانان پرداختهایم که در ادامه میخوانید.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

جــوامع در عصر فناوری‌های نوین