دانش و حرفه ای محوری، مبنای کار نیروی انتظامی/ پژوهش های ناجا باید اثربخش و مشکل گشا باشد / پلیس حرفه ای با رویکرد علمی، اولویت ناجا
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجا- فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: باید دانش محوری و حرفه ای محوری، مبنای کار ناجا قرار گیرد؛ اولویت ما پلیس حرفه ای است که این باید یک ریشه علمی داشته باشد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

دانش و حرفه ای محوری، مبنای کار نیروی انتظامی/ پژوهش های ناجا باید اثربخش و مشکل گشا باشد / پلیس حرفه ای با رویکرد علمی، اولویت ناجا