روش کار خیریه‌ها به سمت و سوی اشتغالزایی تغییر کند