ضرورت تعامل مجموعه تحقیقاتی ناجا با مراکز و سازمان های علمی و پژوهشی
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجـــــا – رئیس پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره به جایگاه ارزشمند تحقیقات در ناجا بر تعامل مجموعه تحقیقاتی این نیرو با مراکز و سازمان های علمی و پژوهشی کشور تاکید کرد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ضرورت تعامل مجموعه تحقیقاتی ناجا با مراکز و سازمان های علمی و پژوهشی