ضوابط و مقررات عمومی مربوط به ماده 45 قانون

ضوابط و مقررات عمومی مربوط به ماده 45 قانون

 

1-      با توجه به این که معافیت های ذکر شده در ماده 45 قانون به عنوان امتیاز در نظر گرفته شده و در قالب معافیت کفالت قرار نمی گیرند لذا غیبت مشمولان مانع بهره مندی ازامتیازات متعلقه نمی باشد.
2-      مشمولانی که در حین خدمت مرتکب فرار شده و در شمول معافیت ایثارگران قرار داشته باشند باید ابتدا به یگان خدمتی مراجعه و با ارائه گواهی اشتغال به خدمت به درخواست آنان رسیدگی می گردد.
3-      مشمولانی که در حین آموزش در شمول معافیت قرار گیرند پس از اتمام آموزش از خدمت ترخیص خواهند شد .
تبصره: مشمولانی که دوره آموزشی نظامی را به اتمام رسانده یا دارای برگ کفایت آموزش بسیج می باشند نیازی به ارائه تعهد ندارند.
4-      با توجه به اینکه معافیت های مذکور امتیاز محسوب می گردد ، لذا ابطال کارت معافیت بعد از صدور به منظور جایگزین نمودن امتیاز برای فرد دیگری از خانواده ایثارگران امکان پذیر نمی باشد .

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا