ظاهر فریبنده شوهرم، زندگی ام را تباه ساخت!
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه اجتماعی – لیلا که زنی ۳۰ ساله به نظر می رسید، مانند صدها نفر از مراجعه کنندگان به دادگاه های خانواده – که برای گرفتن حق و حقوقشان می آیند – آمده یود تا شاید بتواند به حق و حقوقش برسد. از رنگ رخساره و چشمان غمبارش معلوم بود که دل پردردی دارد، هرازگاه، قطره ای اشک به روی گونه هایش می غلتید.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

ظاهر فریبنده شوهرم، زندگی ام را تباه ساخت!