عفاف و حجاب حوزه ای با متولیان فراوان
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجـــا- عفاف و حجاب متولیان بسیاری دارد؛ اما در این سال‌ها از اغلب این نهادها و بنیادها نامی نمی شنویم و حضور برخی دیگر نیز بسیار کمرنگ است و این نیروی انتظامی است که در حوزه‌های پیشگیری و مقابله و درمان همواره فعالیت‌هایش را به چشم دیده و به عینه لمس می کنیم…..
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

عفاف و حجاب حوزه ای با متولیان فراوان