قول مردانه!
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس نمی توانم خودم را ببخشم. هرموقع به چشمان دختر کوچولویم نگاه می کنم از شرم ، سرم را پایین می اندازم و وقتی مرا باباجون صدا می زند قلبم می گیرد و … .
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

قول مردانه!