مجلس احکام اجرای قانون جامع ایثارگران را مشخص کرد


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم روز شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده از کمیسیون تلفیق به صحن علنی ماده ۱۰۲ لایحه برنامه ششم توسعه را با ۱۵۳ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس این ماده دولت موظف شد اقدامات لازم برای اجرای صحیح و بموقع قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
بر اساس بند ۱ ماده ۱۰۲ دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۴/۱۲/۹۳ به نحوی برنامه ریزی نماید که تا ۲ سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولین ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان های اعزام کننده و نهادهای متولی موظفند گواهی حضور افراد مشمول این قانون و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارایه نمایند.
براساس تبصره این ماده بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف شد رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می‌گردد را به عنوان جانباز تلقی و حداقل ۵% جانبازی به آنها تعلق می‌گیرد.
اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی باشد.
براساس بند ۲ این ماده نیز دولت مکلف شد در سال اول اجرای برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طریق سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
براساس بند ۳ نیز دولت موظف شد خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسر و فرزندان ) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای ماموریت محوله از سوی مراجع ذی صلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمده اند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار می‌گیرند.
براساس تبصره این بند اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط درچارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن تصویب این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزرات امورخارجه و وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل ۱۷۶ قانون اساسی می‌رسد.
براساس بند۴ این ماده نیز، ماده ۱۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بنیاد شهید و امورایثارگران موظف است درچارچوب قانون و به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رای کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامتی روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه آنها و براساس آئین نامه ای که با پیشنهاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام نماید.
بر اساس بند ۵ ماده ۱۰۲ نیز به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان دستگاه های موضوع ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز ) معرفی نمایند به استثنای موارد محکومیت رد هیات تخلفات اداری.
در بند ۶ ماده ۱۰۲ نیز دولت مکلف شد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات ایثارگران و تبصره ها آن و اصلاحات بعدی را سالانه ۲۰% از تمامی فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر را در طول برنامه استخدام کند.
نمایندگان مجلس همچنین در بند ۷ ماده ۱۰۲ نیز مصوب کردند که جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از ۶۵ سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت ۳۵ ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
در تبصره این بند نیز مقرر شد در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول پاداش مذکور مربوط به آن سنوات مجددا به این افراد تعلق نمی‌گیرد.
در بند ۸ نمایندگان مصوب کردند که ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
براساس بند ۹ نیز مقرر شد کلیه فرزندان و همسران شهدا شاغل در دستگاه های موضوع ماده۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر ۸ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
در بند ۱۰ نمایندگان مقرر کردند که ماده (۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه می‌ شود.
تبصره ۱- والدین، همسران و فرزندان شهداء که دارای بیماری های خاص یا صعب العلاج یا محدودیت جسمی حرکتی می باشند پس از تایید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این ماده می شوند.
تبصره ۲- جانبازان گروه بیست و پنج درصد تا چهل و نه درصد ضریب K بهره مندی حق پرستاری آنان میزان درصد جانبازی می باشد.
در بند ۱۱ نیز مصوب شد ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود.
تبصره ۱- وضعیت استخدامی مشمولین این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌قطعی می‌گردد.
تبصره ۲- والدین، همسران و فرزندان شهداء و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش‌ ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه های مشمول ماده (۲) قانون جامع ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها ، شرکت های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی و یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.
براساس ماده ۱۲ نیز ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌باشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
براساس بند ۱۳نیز مصوب شد آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
در بند ۱۴ مقرر شد که مسئول رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و رزمندگان ۸سال دفاع مقدس با معرفی و تائید واحد یا مرکز ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) می باشد.
سیام**۹۱۰۳**۱۴۴۹
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر کاردان راد

انتهای پیام /*منبع: ایرنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا