محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات عید فطر اعلام شد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان به نقل از پلیس راهور نیروی انتظامی، در صورتی که عید سعیدفطر روز یکشنبه چهارم تیرماه اعلام شود، همه محدودیت ها وممنوعیت ها در اطلاعیه ذیل یک روز جلوتر اعمال می شود.

براساس اعلام پلیس راهور نیروی انتظامی، تردد موتورسیکلت از ساعت۱۲۰۰ ظهر روز یکشنبه چهارم تیرماه تا ساعت ۰۶۰۰ روز شنبه دهم تیرماه از محورهای کرج_چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران_سمنان_مشهد، محورهای قوچان_مشهد، سبزوار_مشهد و تربت حیدریه_مشهد و بالعکس ممنوع است.

محدودیت تردد در محور کرج_چالوس

در محور کرج_چالوس تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج _چالوس کماکان ممنوع است و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ۰۳۰۰ روز دوشنبه پنجم تیرماه ۹۶ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده وبا اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه تا ۰۳۰۰ روز دوشنبه پنجم تیرماه ۹۶ از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.

همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲۰۰ روز دوشنبه پنجم تیرماه ۹۶ تا ۰۱۰۰ بامداد روز سه شنبه ششم تیرماه ۹۶ از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵۰۰ روز دوشنبه پنجم تیرماه ۹۶ تا ۰۱۰۰ روز سه شنبه ششم تیرماه ۹۶ تا از کرج به سمت مرزن آباد به صورت یکطرفه است.

تردد انواع وسایل نقلیه نیز از ساعت ۱۲۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ تا ۰۳۰۰ بامداد روز شنبه دهم تیرماه ۹۶ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه ازساعت ۱۵۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ تا ۰۳۰۰ بامداد روز شنبه دهم تیرماه ۹۶ از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یکطرفه خواهد بود.

محدودیت تردد در محور هراز


براساس این گزارش در محور هراز تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است و تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ساعت ۰۶۰۰ روز چهارشنبه هفتم تیرماه ۹۶ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روز پنجشنبه هشتم تیرماه ۹۶ و نیز از ساعت ۰۸۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ تا ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز شنبه مورخ دهم تیرماه ۹۶ ممنوع است.

همچنین در محور هزار تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۴۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ تا ۰۱۰۰ بامداد روز شنبه دهم تیرماه ۹۶ از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و از ساعت ۱۶۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ ۰۱۰۰ بامداد روز شنبه دهم تیرماه ۹۶ با اعلام مامورین پلیس راه در محل, از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) به صورت یکطرفه است.

محدودیت تردد در محور فیروزکوه


براساس اعلام پلیس راهور نیروی انتظامی، در محور فیروزکوه تردد کلیه تریلرها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ تا روزهای دوشنبه و سه شنبه و جمعه نهم تیرماه ۹۶ از تهران به قائمشهر و بالعکس ممنوع است.

محدودیت تردد در محور آزادراه کرج_قزوین


تردد کلیه کامیون ها، تریلرها و کامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور آزاد راه کرج قزوین از ساعت ۱۲۰۰ تا ۲۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ در مسیر شرق به غرب (باند شمالی) و ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ در مسیر غرب به شرق (باند جنوبی) محور یادشده ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قدیم رشت_قزوین


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور قدیم رشت- قزوین از ساعت۱۳۰۰ تا ۲۴۰۰ روزهای پنجشنبه و یکشنبه یکم و چهارم تیرماه ۹۶ و همچنین از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روزهای جمعه,دو شنبه و سه شنبه مورخه های دوم، پنجم و ششم تیرماه ۹۶ در این محور ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قدیم ساوه_همدان و بالعکس


در محور قدیم ساوه_همدان و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای تریلی های حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت۱۲۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ساعت ۲۴۰۰ روز سه شنبه ششم تیرماه ۹۶ در محور فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور آزادراه ساوه_همدان است.

محدودیت تردد در آستارا_اردبیل و اردبیل_سرچم و بالعکس


در آستارا_اردبیل و اردبیل_سرچم و بالعکس تردد کلیه تریلرها وکامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روزهای دوشنبه و سه شنبه پنجم و ششم تیرماه ۹۶ در محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور سلفچگان_قم


محور سلفچگان- قم برای تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۱۸۰۰ تا ۲۴۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ در این محور ممنوع است.

محدودیت تردد در محور شیروان_بجنورد_جنگل گلستان و بالعکس


همچنین در محور شیروان_بجنورد_جنگل گلستان و بالعکس تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۱۶۰۰ تا ۲۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ و از ساعت ۱۴۰۰ تا ۲۴۰۰ روز سه شنبه ششم تیرماه ۹۶ از محورهای فوق ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور اصفهان_بروجن_لردگان_ایذه و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور اصفهان_بروجن_لردگان_ایذه و بالعکس از ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ۲۴۰۰ روز جمعه نهم تیرماه ۹۶ از محورهای یادشده ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_الیگودرز_خرم آباد و خوزستان است.

محدودیت تردد در محور یاسوج_لردگان_بروجن_اصفهان و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور یاسوج_لردگان_بروجن_اصفهان و بالعکس از ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ۲۴۰۰ روز جمعه ششم تیرماه ۹۶ از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اصفهان_یاسوج اعلام شده است.

محدودیت تردد در محور اهواز_هفتگل_باغملک_ایذه_دهدز_شهرکرد


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور اهواز_هفتگل_باغملک_ایذه_دهدز_شهرکرد از ساعت ۱۴۰۰ روز یکشنبه چهارم تیرماه ۹۶ تا ۲۴۰۰ روز جمعه ششم تیرماه ۹۶ تا از محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر جایگزین محور اهواز_اندیمشک_خرم آباد_اصفهان_شهرکرد است.

محدودیت تردد در محور تبریز_أهر_مشکین شهر، بستان آباد_اردبیل،أهر_هریس،أهر_ورزقان،أهر_کلیبر_هوراند_خداآفرین و بالعکس


محورهای تبریز_أهر_مشکین شهر و بستان آباد_اردبیل و أهر_هریس و أهر_ورزقان وأهر_کلیبر_هوراند_خداآفرین و بالعکس، تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸۰۰ تا ساعت ۲۲۰۰ روزهای دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه،پنچشنبه و جمعه پنجم تا نهم تیرماه ۹۶ ممنوع اعلام شده است.

محدودیت تردد در محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه _مشهد و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محورهای قوچان_مشهد,سبزوار_مشهد و تربت حیدریه _مشهد و بالعکس از ساعت ۱۲۰۰ روز پنجشنبه یکم تیرماه ۹۶ تا ۲۴۰۰ روز جمعه دوم تیرماه ۹۶از ساعت ۱۴۰۰ الی۲۴۰۰ روزهای یکشنبه،سه شنبه و جمعه مورخه سوم و چهارم و نهم تیرماه ۹۶ ممنوع است.

محدودیت تردد در محور قائن_بیرجند و بالعکس


تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختنی و فاسد شدنی در محور قائن_بیرجند و بالعکس از ساعت ۱۵۰۰ تا ساعت ۲۳۰۰ روزهای یکشنبه و جمعه تاریخ های چهارم و نهم تیرماه ۹۶ ممنوع است.

مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی با شماره تلفن های ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) و ۱۲۰ به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های کشور و امدادرسانی احتمالی به هموطنان است؛ همچنین در پایگاه اطلاع رسانی www.rahvar120.ir آخرین اطلاعات ترافیکی قابل دسترسی است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا