معافيت فرزند خوانده قانوني جانبازان

معافيت فرزند خوانده قانوني جانبازان

 

اين معافيت شامل فرزند خوانده جانبازي مي شود كه فاقد فرزند بوده وبنا بر تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران به دليل ضليعات ناشي از جانبازي نمي توانند صاحب فرزند گردند .
2- تاييد فرزند خواندگي افراد با مراجع صالح قضايي مي باشد .
3- در اين معافيت ميزان درصد جانبازي ملاك نبوده و جانباز با داشتن شرايط لازم و تاييد و درخواست بنياد شهيد و امور ايثارگران مي توانند از امتياز در نظر گرفته شده بهرمند گردند .
4- چنانچه جانباز داراي چند فرزند خوانده قانوني باشد صرفا براي يك نفر از آنان مي تواند درخواست بهرمندي از معافيت مذكور را نمايد .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا