احمد مسجدجامعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در سال‌هایی که از تشکیل بلدیه می‌گذرد تنها در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در زمان رئیس دولت اصلاحات، شهردار تهران در دولت حضور می‌یافت، گفت: بعد از آن ادبیات شهرداری و دولت از حالت تعامل به تقابل رسید و از طرفین (دولت و شهرداری) اشتیاقی وجود نداشت؛ اما ادبیات نجفی متفاوت‌تر از ادبیات شهرداران گذشته است و می‌تواند ارتباط خوبی فیمابین دولت و شهرداری تهران شکل بگیرد.

مسجدجامعی با بیان اینکه نجفی برای حضور در جلسات هیات دولت به مصوبه احتیاج دارد، گفت: این در حالیست که برخی مسئولان ارشد دولت نیز در حال فراهم کردن مقدمات حضور نجفی در دولت هستند که امیدواریم هر چه زودتر این مهم محقق شود؛ چرا که ارتباط خوب دولت و شهرداری به نفع مردم پایتخت است.


انتهای پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا