موبایل و تبلت کودکان را گوشه گیر می کند
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس والدین باید نیاز کودک را متناسب با سن وی تأمین کنند و لازم نیست نسبت به تمامی خواسته های کودک پاسخ مثبت دهند.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

موبایل و تبلت کودکان را گوشه گیر می کند