موفقیت ما در دنیای امروز، وابسته به همکاری و تبادل تجربیات پلیسی است
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجا- سفیر استرالیا با اشاره به تنوع و تعدد جرایم ، پیشرفت اطلاعات و گسترش ارتباطات در دنیای کنونی ، خاطرنشان کرد: موفقیت ما در دنیای امروز، وابسته به همکاری و تبادل تجربیات پلیسی است.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

موفقیت ما در دنیای امروز، وابسته به همکاری و تبادل تجربیات پلیسی است