نقش موثر برخورد پیشگیرانه و مداخله هوشمندانه در کاهش آسیب های اجتماعی
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه ناجا ـ معاون اجتماعی ناجا در یادداشتی آورده است : برخورد “پیشگیرانه” و ” مداخله هوشمندانه” در پدیده های مختلف کجروانه ضرورتی انکار ناپذیر است و هر نوع تعللی در آن موجب فرو کاسته شدن از تراز احساس امنیت مردم و ملکوک شدن سیمای اخلاقی و معنوی جامعه می شود.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

نقش موثر برخورد پیشگیرانه و مداخله هوشمندانه در کاهش آسیب های اجتماعی