هفت مامور پلیس اوکلند متهم به رسوایی اخلاقی
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه بین الملل – هفت مامور پلیس اوکلند در رابطه با رسوایی اخلاقی کالیفرنیا مورد اتهام قرار گرفتند.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

هفت مامور پلیس اوکلند متهم به رسوایی اخلاقی