پرورش قــارچ
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس محتوای آگهی در مورد یک شرکت پرورش قارچ بود. او در متن اشاره کرده بود که همه می توانند در سهام این شرکت شریک شوند.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

پرورش قــارچ