پلیس انگلیس سر متهمان را با کیسه می پوشاند
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه بین الملل – پلیس انگلیس به زودی سر متهمان را هنگام دستگیری با کیسه خواهد پوشاند.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

پلیس انگلیس سر متهمان را با کیسه می پوشاند