پیامکی از شیطان
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس یک سال قبل با سعید آشنا شدم. قول ازدواج می داد و می گفت حاضر است جانش را فدایم کند. خام این حرف شده بودم. چند هفته گذشت.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

پیامکی از شیطان