چالش خاصی در حوزه امنیتی نداریم / آسیب های اجتماعی مهمترین دغدغه پلیس / نیروی انتظامی بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار جانباز دارد
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها – اصفهان – فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه چالش خاصی در حوزه امنیت کشور وجود ندارد، گفت: آسیب های اجتماعی مهمترین دغدغه پلیس است و مردم باید هوشیاری خود را در برابر این گونه آسیب ها حفظ کنند.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

چالش خاصی در حوزه امنیتی نداریم / آسیب های اجتماعی مهمترین دغدغه پلیس / نیروی انتظامی بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار جانباز دارد