چای داغ
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس مرد میانسال عادت داشت آخر شب کنار پنجره آپارتمان بنشیند و چای بخورد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

چای داغ