کاهش حوادث ترافیکی نیازمند عزم ملی و درک مشترک دارد
{$inline_image}
به گزارش پایگاه خبری نظام وظیفه به نقل از : منتخب اخبار خبرگزاری پلیس گروه استان ها- معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در یادداشت خود تاکید کرد: کاهش حوادث ترافیکی نیاز به یک عزم ملی و درک مشترک دارد با همت کلیه نهادهای دولتی و عمومی، رسانه ها، اندیشمندان، هنرمندان و آحاد جامعه بایستی تعداد کشته های سوانح ترافیکی بنابر فرمایش مقام معظم رهبری به حداقل ممکن برسد.
nofollow
جهت مشاهده متن کامل خبر به لینک زیر رجوع نمایید:

کاهش حوادث ترافیکی نیازمند عزم ملی و درک مشترک دارد