به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا با انتشار چندین پست در صفحه شخصی خود در توئیتر با گلایه از عدم احداث بنای یادمان شهید سردار سلیمانی از سوی شهرداری تهران، نوشت: سردار سلیمانی را که به شهادت رساندند، طرحی دوفوریتی تهیه کردم و به تصویب رسید. طی آن شهرداری مکلف شد طی فراخوانی بین المللی، بهترین طرح را به منظور احداث یادمان سردار، انتخاب و اجرا کند. ‬ طبیعتاً فراخوان بین المللی و فراخواندن هنرمندان سایر کشورها برای ارایه طرح ابعاد رسانه ای، تبلیغی و سیاسی وسیع تری به موضوع می بخشید.

سخنگوی شورای شهر ادامه داد: هدف این بود که این بنای یادمان سردار در مکانی احداث شود که هیأت های دیپلماتیک خارجی پس از ورود به کشور، در برابر آن ادای احترام کنند. جای گلایه باقی است که این مصوبه مهم و نمادین هنوز به اجرا در نیامده است.

وی با اشاره بر اینکه امروز تروریسم دولتی صهیونیسم سرباز دیگری از وطن را به شهادت رسانده است، نوشت: انتظار می رود شهرداری بنای یادمان این دو سرباز عزیز را در مکان مناسبی از شهر احداث کند.منبع:مهر