;

فرهنگ‌سازی از پایین

اجتماع > اجتماعی – مسعود کوثری:
از مباحث این روزهای رهبری درباره فرهنگ یک نکته اساسی می‌توان استنباط کرد و آن تأکید بر فرهنگ از پایین است.

منظور از «فرهنگ از پایین» فرهنگی است که بر ظرفیت‌های فرهنگی افراد تأکید می‌کند بدون آنکه کسی از آنها خواسته باشد در راستای یک برنامه فرهنگی مشخص و برای دستگاه فرهنگی یا غیرفرهنگی مشخصی تولید بکند. متأسفانه بررسی عملکرد فرهنگی در دهه‌های گذشته نشان داده که وقتی پای سفارش به میان می‌آید، از هر طرف که باشی، کار تولید شده از غنای چندانی برخوردار نیست. بنابراین، اکثر محصولات تولید‌شده به سفارش راهی به آینده پیدا نمی‌کنند و مصرف موقتی دارند. زیرا تولیدی که از دل بر نیاید و از ایمان به چیزی نشأت نگرفته باشد، بر دل نمی‌نشیند.

بنابراین، باید راهی یافت که ظرفیت‌های فرهنگی مردم بدون آنکه گرفتار برنامه‌ریزی و سفارش و در نهایت پول شوند، بجوشند و به تولید آثار فرهنگی منجر شوند. در موضوع «آتش به اختیار» به هیچ وجه از سخنان رهبری مفهوم آشوب و هرج و مرج در بخش فرهنگ و مسائل دانشجویی برنمی‌آید، بلکه هدف فعال کردن آن بخش از ظرفیت‌های فرهنگی است که به هر دلیلی راه به امکانات و پشتیبانی‌های مالی و برنامه‌ای دولت پیدا نمی‌کند. مفهوم فرهنگ از پایین نه‌تنها انتقاد از نهادهای فرهنگی نا موفق دارد، بلکه به جوانان و تولیدکنندگان بالقوه نیز انتقاد می‌کند که چرا نشسته‌اید و کاری نمی‌کنید و از آنان می‌پرسد که آیا فقط وقتی یک سفارش و حمایت دولتی در پس کاری باشد باید تولید کرد یا می‌توان تنها براساس دغدغه‌های فرهنگی به خلاقیت دست زد؟

پرسش این است که آیا می‌توان کاری را تولید کرد که ظاهراً کسی آن را نخواسته یا سفارش نداده است ولی به درد کشور و مشکلات فرهنگی آن می‌خورد؟ حتی می‌توان گفت که رهبری توجه بیشتر به بازگرداندن سؤال به‌خود جوانان و کسانی که ظرفیت و یا دغدغه تولید فرهنگی دارند را در اولویت قرار می‌دهند. به‌عبارت دیگر از آنان می‌خواهند که از تلاش دست نکشند و همه‌‌چیز را به درخواست و سفارش برنامه نهادهای فرهنگی دولتی موکول نکنند. این استراتژی به‌عبارت دیگر به‌معنای فعال‌سازی انقلابی ظرفیت‌های فرهنگی است که وجود دارند ولی بلاتکلیف هستند. این استراتژی بر آن است که اگر در حوزه‌های دیگر فعال‌سازی انقلابی می‌تواند کارگشا باشد و ما نتیجه آن را بارها دیده‌ایم، در حوزه فرهنگ هم می‌تواند راهگشا باشد.

این سخن به‌معنای تعطیلی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی نهادهای دولتی نیست، بلکه افزودن بر آن است. این سخن به‌معنای هرج و مرج فرهنگی نیست، بلکه فعال‌سازی انقلابی آن بخش از ظرفیت‌های فرهنگی است که بلاتکلیف مانده‌اند و منتظر خواست و سفارش هستند. فقط انتقاد نکنیم، تولید کنیم.

منبع: همشهری انلاین

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا