معافیت پزشکی: بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

بیماری های داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)  

 
بند ۱:
اختلالات استحاله ای سلولهای عصبی (مانند فریدریش و ….) : معاف دائم

توضیحات بند۱:اختلال دژتراتیو سلول های عصبی ساب کلینیکال تیپ چهار به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.
بند ۲:
اختلالات تعادلی مخچه ای با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پارا کلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهی : معاف دائم
بند ۳:
انواع میلیتها و سکل آنها با علائم ثابت شده بالینی و اقدامات پارا کلینیکی در مراکز درمانی ن.م و یا دانشگاهی :
الف) درصورتیکه شدید باشد : معاف دائم

ب)در موارد خفیف (زمانی که براساس طبقه بندی بین المللی(صفرتا پنج) تا حد ۴ باشد) : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند۳:قدرت عضلانی بیشتر یا مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(ب)همین بند قابل رسیدگی می باشد.
بند ۴:
انسفالیتها و انسفالوپاتیها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار وناتوان کننده داشته باشد : معاف دائم
بند ۵:
مولتیپل اسکلروزیس ( MS ) : معاف دائم
توضیحات بند(۵): بندMSبا درگیری صرفا حسی به استناد قسمت(ج)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.
بند ۶:
انواع صغر عضلانی عضلات بزرگ
الف)با اختلال شدید وضعف مشهود اثبات شده با EMGو NCV: معاف دائم

ب) در صورتیکه بدون ضعف مشهود باشد :‌ معاف از خدمات رزمی
توضیحات بند۶:منظور از ضعف مشهود،قدرت عضلانی کمتر از چهار پنجم می باشد.
بند ۷:
انواع میوپاتی های اولیه و ثانویه : معاف دائم

توضیحات بند۷:میوپاتی ثانوی پس از شش ماه معاف موقت وبا درمانهای لازم در صورت پایداری در شمول معاف دایم قرار میگیرد.
بند ۸:
اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع : معاف دائم
بند ۹:
انواع پاراپلژی ها ، پاراپارزی ها ، همی پلژی ها ، همی پارزیها و منوپلژیها : معاف دائم

تبصره: برای‌دارندگان‌مدارک کارشناسی ‌و بالاتر در موارد پاراپارزیها و یا همی پارزیها : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند۹:پارزی با قدرت بیشتر با مساوی چهار پنجم به استناد قسمت(الف)بند سایر بیماریها قابل رسیدگی می باشد.
بند ۱۰:
انواع اختلالات و حرکات غیر طبیعی عضوی مربوط به دستگاه خارج هرمی : معاف دائم
بند ۱۱:
انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی باداشتن سوابق مستند و مورد تأیید ابتلاء به صرع:معاف دائم

تبصره: در مواردی که شروط فوق تحقّق نیابد ولی احتمال وجود صرع باشد : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۲:
انواع پلی نوریتهای بهبود نیافته و سکل آنها با تأیید الکترود یاگنوزیس و اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی (حداقل دو مرکز) : معاف دائم

توضیحات بند۱۲:جهت اثبات پاراکلینیک،تکنیک های NCVوEMGمدنظر باشد .
بند ۱۳:
انواع نوروفیبروماتوزها :
الف) در موارد شدید (اختلال عملکرد یا کراهت منظر) : معاف دائم
ب) درمواردخفیف : معاف ازخدمات رزمی

توضیحات بند۱۳:در موارد درگیری صرفاپوستی و بدون کراهت منظر به عنوان خفیف تلقی و معاف از رزم در نظر گرفته شود.
بند ۱۴:
سابقه مننژیت های مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط اثبات در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی:معاف دائم

توضیحات بند۱۴:موارد مزمن به مواردی اطلاق می گردد که بیش از شش ماه سابقه گرفتاری داشته باشد.
بند ۱۵:
انواع نورالژیها : معاف از خدمات رزمی
بند ۱۶:
انواع فلج اعصاب کرانیال :
الف) در موارد شدید مقاوم به درمان همراه با اختلال عملی با اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی : معاف دائم
ب) در موارد خفیف : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند۱۶:
منظور از اعصابکرانیال در این بند اعصاب حرکتی می باشد.

-مقاوم به درمان یعنی اینکه پس از شش ماه درمان های لازم بیماری همچنان پایدار باشد.


– تخریب بالای ۸۰ درصد که در NCVوEMG تشخیص داده شود به عنوان شدید مدنظر قرار گیرد.
بند ۱۷:
انواع سکته های مغزی با عارضه عصبی (ارگانیک یا غیرارگانیک) : معاف دائم
بند ۱۸:
بیماری میاستنی گراویس با اثبات کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی نظامی یادانشگاهی: معاف دائم
بند ۱۹:
تورتیکولی
الف) ۲۵-۱۵ درجه انحراف از خط قائم بدن : معاف از خدمات رزمی
ب) ۲۵ و بیش از ۲۵ درجه انحراف ازخط قائم بدن : معاف دائم

تبصره: برای دارندگان مدارک کارشناسی و بالاتر: معاف از خدمات رزمی
بند ۲۰:
فلج مغزی مادرزادی (C.P)
الف ) همراه با اختلال عملکرد مشهود : معاف دائم
ب) در حالت خفیف (بنحوی که در هنگام راه رفتن در ظاهر عمومی عارضه ایی مشهود نباشد) : معاف از خدمات رزمی
بند ۲۱:
هایپوکالمی پریودیک با حداقل دو بار بستری در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی و تأیید پاراکلینیک : معاف دائم

توضیحات بند۲۱: هیپوکالمی در مواردی که فقط یکبار اتفاق افتاده به مدت شش ماه معاف موقت ودر صورت عدم تکرار معاف از رزم مدنظر قرار گیرد.
بند ۲۲:
گیلن باره :
الف) حاد : شش ماه تا یکسال معاف موقت
ب) بهبود یافته : معاف از خدمات رزمی

توضیحات بند۲۲:گیلن باره ای که بعد از شش ماه معافیت موقت بهبود نیافته باشد،ضمن در نظر گرفتن مفاد بند(۱۲)به استناد بند سایر تعیین تکلیف گردد.
بند ۲۳:
مشمولین پزشک که از سلامتی کامل در خصوص هر یک از بیماریهای فوق برخوردار نباشند (بیماری آنان در حد معافیت دائم باشد) لیکن قادر به طبابت در نیروهای مسلح باشند : معاف از خدمات سنگین
بند ۲۴:
سایر بیماریها :
الف) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته دوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف از خدمات رزمی
ب) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته سوم ماده ۲ آیین نامه می باشند : شش ماه معاف موقت
ج) سایر بیماریهای موضوع این بخش که منطبق با دسته چهارم ماده ۲ آیین نامه می باشند : معاف دائم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *