مهارت آموری

استفاده ۵۰۰ دانش‌آموخته ایرانی خارج از کشور در طرح جایگزین سربازیبه گزارش روز یکشنبه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،  مرکز تعاملات بین‌المللی علم وفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به دنبال بازگرداندن و استفاده از توان متخصصان ایرانی خارج از کشور به نفع توسعه فناورانه کشور است، ‌کاری که در قالب ارائه فرصت مطالعاتی،  راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور، خدمت نظام وظیفه تخصصی، برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی اجرایی شده و روشی موثر برای برقراری ارتباط موثر میان متخصصان با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور محسوب می شود.

این طرح شامل انجام یک طرح تحقیقاتی در مدت حداقل ۱۴ ماه به عنوان جایگزین خدمت نظام وظیفه عمومی است که با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح اجرایی می شود، در این برنامه امکان انجام پروژه جایگزین در خارج از کشور برای دانش­ آموختگان ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا با سابقه همکاری با مراکز فناور معتبرخارجی یا عضو هیات علمی ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا، وجود دارد.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اجرای طرح جایگزین خدمت نظام وظیفه عمومی، انجام طرح‌های پژوهشی را در کشور توسعه داد، ‌۵۰۰ دانش‌آموخته ایرانی دانشگاه‌های برتر دنیا از طرح جایگزینی خدمت نظام وظیفه استفاده کردند.

منبع:ایرنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا